MGP.bg | За нас
16827
page,page-id-16827,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-7.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.7.1,vc_responsive
 

За нас

„Минко Георгиев и партньори“

За нас

„Минко Георгиев и партньори“ е адвокатска кантора, специализирана в предоставяне на услуги в областта на частното и публичното право. Нашето конкурентно предимство е високата професионална експертиза и намирането на най-полезния за клиента резултат.

Когато говорим за резултати в полза на клиента, ние разбираме: спечелено съдебно дело и удовлетворен интерес на клиента, успешно осъществена сделка, завършен бизнес проект, защитени пред държавата и партньорите права и интереси, и запазване непокътната репутацията на клиента.

Нашата цел е пълна клиентска удовлетвореност от предоставените адвокатски услуги.

Постигаме целта си с отдаденост и никакъв компромис по отношение качеството на работа.

Доказателство за изпълнението на тази цел са множеството препоръки за добре свършена работа, които можем да представим при поискване.

Екип

Образование:
- магистър по право
- бакалавър по психология
Език:
- английски
- руски
Членства:
- Софийска адвокатска колегия

Минко Георгиев

Адвокат

Образование:
- магистър по право
- бакалавър по счетоводство
Език:
- английски
Членства:
- Софийска адвокатска колегия

Ирена Георгиева

Адвокат

Образование:
- магистър по право
- магистър по икономика на търговията
Език:
- английски
Членства:
- Пловдивска адвокатска колегия

Христо Христев

Адвокат

Образование:
- магистър по право
- бакалавър по международни икономически отношения
Език:
- английски
Членства:
- Пловдивска адвокатска колегия

Веселина Александрова

Адвокат

„Минко Георгиев и партньори“

Бизнес стандарти

В днешно време за успешното предоставяне на адвокатски услуги се изискват не само много добри правни познания на българското и европейско законодателство, чуждоезикови умения, но и прилагането на високи етични стандарти, както и задълбочено разбиране на бизнес климата, в който клиентите на услугите ни осъществяват своята дейност.

Вярваме, че каузата на всеки клиент заслужава задълбочено посвещаване и ежедневно доказване на гласуваното доверие. Гаранция на създаденото доверие като най-важен бизнес стандарт, ние считаме високата професионална експертиза и постигането на най-полезния за клиента резултат. При упражняване на своето призвание ние действаме в съответствие със закона, своята съвест и правата и законните интереси на клиента.

Според нас, успешните адвокати са длъжни да познават отлично материалното и процесуалното право, да имат достатъчен житейски опит, да притежават познания в областта на междуличностните отношения, добра финансова и бизнес култура, както и познаване на бизнес процесите на своите клиенти.

Изхождайки от това разбиране ние се стремим да правим всичко необходимо за повишаването на своята квалификация и разширяването на практическия си хоризонт, така че да бъдем на висотата на очакванията и на нуждите на нашите клиенти.

Знания и опит

Какво правим

ТЪРГОВСКО ПРАВО
ИНТЕРНЕТ/ ИТ ПРАВО
ТРУДОВО ПРАВО
ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПРАВО
ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ
ФАРМАЦЕВТИЧНО ПРАВО
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ
ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ