MGP.bg | Основаване на собствена компания – част II
17133
single,single-post,postid-17133,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-7.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.7.1,vc_responsive
 

Основаване на собствена компания – част II

mgp-post

12 ное Основаване на собствена компания – част II

Регистрация

Как да регистрирам собствена компания

Вие познавате по-добре от всеки друг естеството на вашата дейност.

Продуктът, стоката или услугата могат да бъдат страхотни, но вашия бизнес модел може да се осъществи само, ако бъде трансформиран от съзнанието ви в реалността.

Това означава, че за реализирането на добра бизнес идея на вас ще ви е необходимо анализ и планиране. За успешното реализиране на всяка бизнес идея е важно да се започне с правилен анализ на пазара, на търсенето и предлагането, на конкурентите и екосистемата, в която навлизате, важно е да съобразите дали избраният бизнес модел пасва на потребностите на пазара.

След това е нужно точно идентифициране на таргет групата, към която сте насочили своите стоки или услуги, с осигуряване на коректни и надеждни служители, партньори и подизпълнители.

Необходимо е обезпечаване на проекта с техника, време и точния екип. Екипът  изключително важен – съветът ми е да търсете съдружници или служители, които са с различен от вашия личностен профил, имат различни, допълващи вашите качества и умения.

По този начин ще получите завършеност и екипа ще бъде балансиран, а това е необходимото условие да будите доверие.

Важно е да осигурите не само подходяща почва за реализирането на вашата бизнес идея, като осигурите финансиране чрез партньори и инвеститори, но и подходяща правна форма, в която ще диверсифицирате риска и ограничите своята персонална отговорност до размера на дяловото ви участие.

Преценете внимателно, кой от може да стане ваш партньор, дали има липсващите ви на вас способности, компетенции и опит, дали е достатъчно отдаден на общата кауза.

Бърза и лесна регистрация

Регистрацията на търговско дружество в България никога не е било по-лесно отколкото е в момента. Достатъчно е да имате навършено пълнолетие и да разполагате с бюджет за държавните такси и капитал.

Понастоящем можете да регистрирате търговско дружество и по интернет в търговския регистър към Агенцията по Вписванията, с електронен подпис, само с два лева капитал, което беше немислимо преди години.

Тук права следното уточнение: въпреки тази нова възможност, в моята практика никога до момента не съм съветвал клиентите си да регистрират търговско дружество с два лева капитал.

Напротив, опитвам се да обясня, че когато договаряте с различни ваши партньори, финансови институции, банки, инвестиционни фондове, застрахователи, финансовите аналитици и риск мениджмънта в тези организации отчитат и размера на капитала на дружеството, което търси финансиране.

Анализират се финансови отчети и различните финансово-счетоводни показатели, видовете риск, капиталът, т.е. номиналната стойност на дяловете са минималната сума, с която гарантирате и обезпечавате дейността на дружеството.

Всичко от това е от значение и трябва да имате предвид, че един ден размерът на капитала може да се окаже формална пречка за финансиране, ако не е достатъчно висок и не буди доверие при една предварителна, документална проверка.

Ако регистрираният капитал е минимален, вие не излъчвате добър сигнал към никого. Можете да сте сигурни, че от юридическа и финансова гледна точка, колкото по-голям е размера на капитала, записан в дружествения договор или в учредителния акт, толкова по-надеждни изглеждате в очите на своите партньори, банките и предприемачите от които търсите финансиране.

Такси и документи

Добре е да знаете, че таксите при регистрация с електронен подпис са наполовина – в сравнение с таксите при подаване на хартиен носител на гише в търговския регистър.

Запазването на фирма, т. е. на наименование, под което ще упражнявате своята търговска дейност, също става бързо и лесно, срещу символична държавна такса. Възможно е да осъществите и регистрацията само с проверка, без запазване на наименованието на дружеството

Например – за регистрацията на едно еднолично дружество с ограничена отговорност, единствения документ, който се заверява пред нотариус, ако сами ще си регистрирате дружеството е декларация – образец от подписа на управителя, т.нар. „спесимен“.

Документите, които следва да подготвите като физическо лице за регистрацията на дружеството са: учредителен акт; учредителен протокол; декларации – четири броя; пълномощно, ако ви я регистрира пълномощник; удостоверение от банка за внесения капитал и държавна такса.

Коя е най-уместната правна форма за реализацията на вашия бизнес модел

Към настоящия момент дружеството с ограничена отговорност е най-често срещаната правна форма за започване на търговска дейност.

Другата често срещана форма е акционерното дружество, но при тази форма се изисква много по-висок капитал и структурата на управление е много по-тромава и сложна.

Най-често дружеството с ограничена отговорност се преобразува в акционерното дружество когато дейността се развие достатъчно и се намерят инвеститори, които са оценили потенциала във вашата идея и бизнес модел.

Коя е причината именно дружеството с ограничена отговорност да бъде най-използваната правна форма

Причината се състои във възможността оперативно управление да се извършва бързо и лесно. Да се администрира по-лесно документооборота и да се вземат незабавни решения, без излишни процедури и формализиране.

Воденето на счетоводство и финансовия одит също се извършват много по-лесно, отколкото при акционерното дружество.

Другото предимство се състои в това, че няма законодателно ограничение в броя на съдружниците, нито в броя на управителите. Дружеството може да се състои от едно или повече физическо или юридическо лице.

Ако се състои от едно лице се нарича еднолично дружество с ограничена отговорност, а ако са две или повече лица се нарича дружество с ограничена отговорност.

Регистрацията на търговското дружество най-често отнема няколко работни дни, ако има някакъв недостатък по подадените документи, търговския регистър издава писмени указания за отстраняването им в определен  кратък срок.

Данъчна регистрация на новия правен и икономически субект се извършва в момента на възникването на дружеството и присвояването му на единен идентификационен код, наричан накратко ЕИК.

За целите на данъчното облагане и осигуряването, информацията за ново регистрираното дружество се изпраща по служебен път от търговски регистър до Националната агенция за приходите – НАП.

Без коментари

Напиши коментар