MGP.bg | Основаване на собствена компания – част III
17139
single,single-post,postid-17139,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-7.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.7.1,vc_responsive
 

Основаване на собствена компания – част III

mgp-post

18 дек Основаване на собствена компания – част III

Финансирането

Финансиране със заем, намиране на инвеститор срещу дялово участие или набирате на финансиране чрез crowdfunding платформа.

Моята практика показва, че всеки инвеститор когато инвестира най-често става ваш съдружник като финансира и подпомага дейността ви срещу дялово участие във вашата компания.

Функцията на инвеститора е да инвестира във вас парични средства, да ви помага с контакти, съвети за управление на хора и процеси, да ви свързва с подходящите експерти, да намира допълнително финансиране и да ви популяризира използвайки своите контакти.

За да постигнете тази цел вашия бизнес модел и услуга наистина трябва да си заслужават риска и инвеститорът да вижда потенциал за увеличение на вложеното при последваща продажба на неговите дялове в компанията.

Ако сте едноличен собственик или имате съдружници с ограничен бюджет за финансиране на дейността си, изхарчили сте всички средства за оперативната си дейност, но имате страхотни идеи и продукт, вие можете да привлечете инвеститор, като прехвърлите част от дяловете си срещу финансиране на вашия проект.

Това става чрез договор за покупко-продажба на дружествени дялове с нотариална заверка на подписите. Формата е условие за действителност, защото законодателят е решил, че по този начин ще се гарантират вашите права и интереси по-добре.

В моята практика съм имал случаи, в които инвеститори са опитвали враждебно завземане на Startup компания. За щастие неуспешно, защото реакцията на засегнатите беше своевременна и ние успяхме, чрез съда да осигурим защита на правата и интересите на идейните автори на бизнес модела и да осуетим враждебно завземане на компанията.

Имал съм и обратния случай, на източване на компанията след като инвеститор е финансирал печеливш Startup проект.

Опитът ми сочи, че тогава, когато в договорите не бъдат предвидени какви са възможните последици, санкции за такъв вид нелоялна конкуренция и източване на компанията от към ноу-хау, идеи, бизнес практики и технологични новости към новоучредено дружество, за вас остават само негативните последици от неправилното планиране и оценка на ситуацията.

Тъкмо по тази причина вие трябва да сте много добре информирани, кой точно ви става съдружник или какви са хората, в които ще инвестирате вашите финанси, време и контакти. Колко точно са отдадени на идеята и каква е крайната им цел, опознайте ги доколкото е възможно по-добре.

Не е възможно рискът да бъде изключен напълно, защото почти невъзможно е да установиш какви са реалните намерения на партньора или клиента да е добросъвестен, но рискът може да се ограничи, като по този начин се спестят значителни разходи за последваща защита.

Оправдания инвестиционен риск е този при който е положена максимална възможна грижа за оценка на риска във всичките му аспекти: търговски, финансов, юридически, пазарен, валутен и т.н.

Забелязал съм, че по-често се инвестира заради бизнес идеята и добрата възможност за възвращаемост, а се напуска даден проект поради възникнали непреодолими междуличностни конфликти вътре в екипа.

Бил съм свидетел на това как приятели от детство, съученици и дори роднини се разделят поради изначално неправилно юридическо обезпечение на бизнес процесите и неправилна оценка на риска и партньорите.

Практика ми показва, че дори и да имате уникални идеи и проект най-важните предпоставки за изграждането на успешни бизнес партньорства и добре работещи модели се състои именно в правилния избор на екип, точната оценка на риска, нуждите на пазара и доброто финансово и юридическо обезпечаване на вашите права и интереси.

Един от по-често използваните начини на финансиране е като се инициира кампания, чрез която група от съмишленици, почитатели или потребители ви финансират пряко като плащат различни суми през определена платформа.

Преди това вие филмирате или анимирате вашия продукт, кампания, услуга и екип – минавате през определени формалности в този процес, според изискванията на съответната платформа и започвате да набирате финансиране чрез т.нар. краудфъндинг (crowdfunding) платформа.

Най-често тази практика се използва при различни Startup компании, които вече са финансирали дейността с прехвърляне на дялове, но не им достигат средства и не искат да се лишават от повече дялове.

Не са малко случаите в които този вид търсене на парична подкрепа привлича финансов ресурс значително надвишаващ първоначалните ви очаквания. Ако все още не сте запознати в детайли с тази практика на груповото финансиране – краудфъндинг (crowdfunding), можете да откриете повече информация на следния адрес:  www.crowdfunding.com

Съществува и друг вариант за търсене на инвестиции – вземане на паричен заем от банка или от частно лице, без прехвърляне на дялове или акции. За целта вие трябва да изготвите бизнес план, с който да кандидатствате и убедите кредитора, че той ще си възвърне и умножи парите, ако ви финансира и ви отпусне заем. Предоставянето на обезпечение е много често срещата практика, за да гарантира сигурността на вложените в проекта средства.

Този модел за основаване на собствена компания и обезпечаване на нейния старт е най-бавен и най-малко предпочитан, но когато не искате да се разделяте с дялове от собствената си компания, това е най-подходящия за вас модел на финансиране.

Без коментари

Напиши коментар