MGP.bg | Основаване на собствена компания – част I
17124
single,single-post,postid-17124,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-7.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.7.1,vc_responsive
 

Основаване на собствена компания – част I

mgp-post

05 ное Основаване на собствена компания – част I

Предимствата

До настоящия момент сте работили различни по мащаб проекти. Имате достатъчен опит в сфера, която се развивате и сте решили, че сега е подходящия момент да основете своя компания.

Тези от вас, които са решили да преминат на следващото ниво и започват с планирането и структурирането на бизнес модела и реализация на идеята си е добре да помислят и за основаването на собствена компания.

Необходимо ли е да регистрирам собствена компания

На този въпрос отговорът е: зависи каква ви е целта.

Ако вашата цел е да излезете на пазара на инвеститорите или на пазара на стоките и услугите и имате добра идея, която ще се опитате да реализирате, то отговорът е положителен. На вас ви е необходимо създаване на търговско дружество.

Всяка организационна структура е юридически и икономически обособена от вашата личност и има за цел диверсифицира риска при осъществяване на дейността и да отграничи вашата личност от нововъзникналия икономически и правен субект.

Този нововъзникнал субект е юридическо лице характеризиращо се с възможността само да извършва правни и фактически действия чрез своите органи. Имуществото придобито от това дружество е на самото дружество, на ваше. Ако дружеството формира печалба и разпределя дивидент, тогава разпределения дивидент ще отрази финансово успеха на реализирания от вас бизнес модел.

Следователно, целта на учредяването на собствена компания е структурното, организационно и юридическо, самостоятелно обособяване на бизнес проекта, отделно от вашата личност и имущество.

По този начин се постига диверсификация на риска, създава се възможност за реализиране на печалба и се предоставя възможност за участие от страна на различни предприемачи, инвеститори и фондове за развитие на вашия бизнес проект.

Какви са предимствата ако основа собствена компания

Целта на всяко излизане на пазара, чрез регистриране на търговско дружество е реализация на вашия бизнес модел и идея, и постигане на печалба.

Ако приемем, че вие искате да създадете страхотен продукт, стока, или услуга и в същото време желаете да печелите от него, тогава стартирането на компания е формално-правния инструмент за постигането на тази цел.

Добре е да знаете, че в търговското право има един принцип, който е заложен още в самото начало на закона и той се състои във възможността да бъдете третиран като търговец от данъчната администрация ако вашата дейност по предмет и обем изисква делата ви да се водят по търговски начин.

С други думи, ако при извършване на дейността си вие формирате търговско предприятие, тогава вие сте търговец за приходната администрация. Независимо, че не сте се регистрирал надлежно и поради това за вас възникват множество задължения свързани с данъчното облагане, воденето на търговски книги, счетоводна отчетност, осигуряване и т.н.

В този смисъл за вас е много по-добре още в самото начало да уредите отношенията си по коректен начин, така ще избегнете санкции и проблеми с държавата, неуредици с потенциални предприемачи, с клиенти и подизпълнители.

Без коментари

Напиши коментар