MGP.bg | Условия за ползване
17114
page,page-id-17114,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-7.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.7.1,vc_responsive
 

Условия за ползване

„Минко Георгиев и партньори“

Условия за ползване

  1. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта mgp.bg, са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права и принадлежат на адвокат Минко Георгиев или на съответно указаното лице, отстъпило правото на използване на адвокат Минко Георгиев и не могат да бъдат използвани от трети лица без разрешение.
  1. Потребителят няма право да копира или възпроизвежда информация и да използва обекти на интелектуална собственост, публикувани на уебсайта mgp.bg, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично използване и/или споделяне в социална мрежа и/или интернет форум с тази цел, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел.
  1. Независимо от горното, потребителят няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му на уебсайта mgp.bg материали, независимо дали носителят на съответните права е адвокат Минко Георгиев или трето лице.
  1. Уебсайтът  mgp.bg не публикува информация с рекламна цел, информация представляваща адвокатска, търговска, банкова, служебна тайна или друга конфиденциална информация; материали, които са обект на права на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляря на правото, както и такива нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица.
  1. Уебсайтът mgp.bg не публикува информация съдържаща заплахи и обидно съдържание, накърняващи личното достойнство на основата на полова принадлежност, религия, ценностна система, професия, образование, произход, националност, етническа принадлежност и/или степен на инвалидност, както и накърняваща националните символи и история на Република България.
  1. Потребителите на уебсайта mgp.bg имат право да извършват коментари на български или английски език в секцията „Право и бизнес“ при условие, че спазват настоящите правила.
  1. адвокат Минко Георгиев не носи отговорност за неподходящо, неправилно и неточно използване или подправяне на данни от потребители на уебсайта mgp.bg, включително и такива споделящи информация от уебсайта www.mgp.bg.
  1. адвокат Минко Георгиев не носи отговорност за каквито и да е имуществени, финансови или други последствия или вреди, които могат да възникнат от неподходящо, неточно и неправилно използване или подправяне на материали, публикувани на уебсайта mgp.bg и си запазват правото да потърсят юридическа отговорност, ако това бъде счетено за необходимо.
  1. Всякаква форма на използване, позоваване, интерпретация, изваждане на информация от контекста, споделяне на информация от уебсайта mgp.bg от страна на журналисти, блогъри, електронни и печатни медии, програмисти, PR и рекламни компании и други се допуска само след предварителното писмено съгласие на адвокат Минко Георгиев и след извършване на точен цитат от страниците на уебсайта www.mgp.bg.
  1. Всякаква форма на използване, позоваване, интерпретация, споделяне на информация в социалните мрежи, пренасочването и/или използването на данни и каквато и да е информация от уебсайта mgp.bg означава пълно съгласие и задължение за спазване на настоящите Правила за ползването на уебсайта www.mgp.bg.