MGP.bg | Услуги
16834
page,page-id-16834,page-parent,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-7.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.7.1,vc_responsive
 

Услуги

Търговско право

Предлагаме пълно правно обслужване на български и чуждестранни физически и юридически лица при:

Учредяване и регистрация на търговски дружества.
Преобразуване, сливане, вливане, разделяне на търговски дружества.

Промени в капитала, управлението и други промени в търговската регистрация на дружествата.

Прочети повече

Интернет/ ИТ право

Защита правата и интересите на клиенти от сектора на интернет бизнеса свързан с предоставяне на софтуерни услуги.

Услуги предназначени за клиенти осъщесвяващи дейността си в ефира на интернет пространството като фрийлансъри (уеб дизайнери, софтуерни инженери, програмисти), дружества специализирани в областта на даден вид софтуер, услуги за доставяне и съхраняване на информация (хостинг услуги), електронната търговия, интернет маркетинг и др.

Прочети повече

Трудово право

Комплексно правно обслужване в сферата на трудовото и осигурителното право. Това включва изготвянето на всякакви документи във връзка с трудовото законодателство за работодателите. Например – трудови договори, анекси и длъжностни характеристики, заповеди по налагане на дисциплинарни наказания, изготвяне на необходимите документи за уволнение, изплащане на обезщетения, правилници за вътрешен трудов ред, вътрешни правила за структурата и организацията на работната заплата и др.

Прочети повече

Процесуално представителство

Защита пред българските съдилища на правата и интересите на клиенти чрез водене на граждански и административни дела. Изготвяне на искови молби и обезпечаване на бъщещ иск.

Прочети повече

Застрахователно право

Услуги в областта на застрахователното право, в една нова и специфична за българската реалност област – застраховането и осигуряването на кредитния риск. Тази област на застрахователното право се отнася до предлагане на услуги единствено за бизнеса при продажби на стоки на отложено плащане. Представителство на застрахователи пред Комисията за финансов надзор на Република България.

Прочети повече

Защита на личните данни

Услуги в областта на защитата на личните данни свързани с изготвянето на търговски и трудови договори, на общи условия, които включват текстове, свързани със защита и обработване на личните данни, предоставяне на правни услуги при прехвърляне на лични данни на трети страни и изготвяне на пълния набор документи за такова прехвърляне, разработване и съхраняване на международни централизирани бази данни.

Прочети повече

Недвижими имоти

Ние имаме значителен опит в областта на недвижимите имоти и цялостните решения свързани с придобиването, прехвърлянето и управлението на недвижими имоти.

Прочети повече

Събиране на вземания

Услуги в областта на изпълнителното производство при събиране на вземания:

Изготвяне на нотариални покани за събиране на вземания;
Разваляне на различни видове търговски и граждански договори;
Извършване на оттегляне на пълномощни по нотариален ред;

Прочети повече

Фармацевтично право

Услуги в областта на защита правата на потребителите. При представителство в производства пред Комисията за защита на потребителите и пред съдебните власти на международни компании от секторите на производството и търговията, както и на отделни граждани по повод на нелоялни търговски практики от страна на търговците и др.

Прочети повече

Европейски проекти

Услуги свързани с кандидатстването за получаване на безвъзмездно финансиране по европейски програми. Правно съдействие при разработване и управление на инвестиционни проекти, финансирани от Структурните и Кохезионния фондове на Европейския Съюз, в частност: ОП Конкурентоспособност, ОП Развитие на човешките ресурси и ОП Регионално развитие. Осъществяване на правни консултации при избора на подходящата за финансиране на конкретната проектна идея и програма.

Прочети повече

Интелектуална собственост

Услуги в областта на авторското право и сродните му права при осъществяване на цялостната защита на авторите и притежателите на права върху обекти на индустриалната собственост.

Прочети повече