MGP.bg | Европейски проекти
16845
page,page-id-16845,page-child,parent-pageid-16834,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-7.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.7.1,vc_responsive
 

Европейски проекти

Правни услуги

Европейски проекти

Предлагаме правни услуги, свързани с кандидатстването за получаване на безвъзмездно финансиране по европейски програми.
Услуги и съдействие при разработване и управление на инвестиционни проекти, финансирани от Структурните и Кохезионния фондове на Европейския Съюз.

В частност:

ОП Конкурентоспособност;
ОП Развитие на човешките ресурси;
ОП Регионално развитие;

Консултации при избор на програма, подходяща за финансиране на конкретната проектна идея.

Правни услуги, свързани с изготвяне на проектно предложение съгласно изискванията и насоките за кандидатстването по конкретната Оперативна програма.

Съдействие при разработване на бюджет към проектното предложение, подготовка за кандидатстване и изготвяне на необходимите придружителни документи към проектното предложение.

Правно съдействие при подаване на проектното предложение и пълния пакет съпътстващи документи към него. Консултации относно цялостно управление на проекта от подписване на договор за предоставяне на безвъзмездна помощ до крайното отчитане на проекта.

We do all the things in a great way.