MGP.bg | Застрахователно право
16847
page,page-id-16847,page-child,parent-pageid-16834,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-7.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.7.1,vc_responsive
 

Застрахователно право

Правни услуги

Застрахователно право

Услуги в областта на застрахователното право, в една нова и специфична за българската реалност област – застраховането и осигуряването на кредитния риск.

Тази област на застрахователното право се отнася до предлагане на услуги единствено за бизнеса при продажби на стоки с отложено плащане.

Осъществяваме представителство на застрахователи пред Комисията за финансов надзор на Република България.

Предоставяме адвокатски услуги при защита на вземанията на местните и чуждестранните пазари срещу риск от загуби поради несъстоятелност или продължително неплащане, дължащо се на икономически или политически причини.

Правно съдействие включва представителство преди и след сключване на застрахователен договор.

Цялостно правно съдействие при настъпване на застрахователно събитие.

Предоставяне на услуги на застрахователя и на застрахованото лице с цел предотвратяване или ограничаване на вредите преди встъпване в правата на застрахования и плащането на застрахователното обезщетение по застрахователната полицата.

We do all the things in a great way.