MGP.bg | Събиране на вземания
16842
page,page-id-16842,page-child,parent-pageid-16834,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-7.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.7.1,vc_responsive
 

Събиране на вземания

Правни услуги

Събиране на вземания

В областта на събирането на вземанията, предлагаме:

  • Изготвяне на нотариални покани.
  • Разваляне на търговски и граждански договори.
  • Оттегляне на пълномощни по нотариален ред.
  • Представителство по заповедни производства и издаване на изпълнителни листове.
  • Събиране на вземания по съдебни и извънсъдебни изпълнителни основания.
  • Преструктуриране на дългове чрез изготвяне на споразумения.
  • Изпълнение върху банкови сметки, дялове в търговски дружества, движимо и недвижимо имущество на длъжника и други.
  • Образуване на изпълнителни дела и процесуално представителство в хода на изпълнителното производство.
  • Правно съдействие на кредитора в случаи на неудовлетворени вземания.
We do all the things in a great way.