MGP.bg | Трудово право и осигурително право
16987
page,page-id-16987,page-child,parent-pageid-16834,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-7.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.7.1,vc_responsive
 

Трудово право и осигурително право

Правни услуги

Трудово право и осигурително право

Предлагаме обслужване на работодатели, което включва:

  • Комплексно правно обслужване в сферата на трудовото и осигурителното право.
  • Изготвянето на всякакви документи и вътрешни актове и правила в изпълнение на трудовото законодателство от страна на работодателите.
  • Изготвяне на правни становища по трудови и осигурителни въпроси, в това число и при преобразуване и преструктуриране предприятието на работодателя.
  • Правно обслужване и на служители във връзка с трудови спорове, свързани с: незаконно уволнение, възстановяване на работа, заплащане на дължими обезщетения, ползване на отпуск, неплатени трудови възнаграждения, право на обезщетения, право на пенсия, всякакви осигурителноправни въпроси и други.
  • Защита на правата на майки с деца до три годишна възраст.
  • Правно съдействие при воденето на преговори между работодатели и служители и техните представители за извънсъдебно решаване на трудовите спорове.
  • Установяване на трудов и осигурителен стаж съобразно Закон за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред.
  • Представителство в отношения в компетентните органи – Инспекция по труда, Национален осигурителен институт, Комисия за защита на личните данни и други.
We do all the things in a great way.