MGP.bg | Фармацевтично право
16838
page,page-id-16838,page-child,parent-pageid-16834,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-7.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.7.1,vc_responsive
 

Фармацевтично право

Правни услуги

Фармацевтично право

Услуги в областта на защита правата на потребителите. При представителство в производства пред Комисията за защита на потребителите и пред съдебните власти на международни компании от секторите на производството и търговията, както и на отделни граждани по повод на нелоялни търговски практики от страна на търговците и др.

Извършваните адвокатски услуги на бизнес клиенти по-конкретно се предоставят по отношение на:

  • Задължителното съдържание на потребителския договор и използването на общи условия
  • Задължителната информация, която трябва да бъде предоставена на потребителите в процеса на сключване на договора
  • Прилагането на специфичния режим на различните търговски практики като договори за продажба, сключвани от разстояние, сключвани извън търговския обект и др.
  • Подготовка на гаранционни условия или съобразяването им с българското законодателство в областта на защитата правата на потребителите
  • Предоставяне на правно обслужване във връзка с реклама, която е в противоречие с изискванията на Закона за защита на потребителите.
  • Процесуално представителство пред Комисията за защита на потребителите във връзка иницииране или участие в административни производства.
  • Представителство пред съд във връзка с обжалване на административно-наказателни постановления по потребителски спорове.
  • Представителство пред съд във връзка с обжалване на заповеди на Комисията за защита на потребителите.
  • Представителство пред съд на Комисията за защита на потребителите във връзка с обжалване на нейни административни актове от страна на търговците.
We do all the things in a great way.